Godhet Elverum

GodhetElverum25.-29.mai 2020 – ett av mange steder i Norge

 

Pressekontakt:           Tore Bjørn Ringås      M:416 74 033

e-post:post@godhetelverum.no

 

GodhetElverumer et samarbeid mellom ulike menigheter i Elverum – Den norske kirke,Frelsesarmeen, studentlaget, Metodistkirken, Normisjon og Pinsekirken - og harsom formål å yte godhet til mennesker i byen. Målgruppa i år er personer somtrenger hjelp til utendørs arbeid hjemme. Dette kan for eksempel være eldre,enslige forsørgere, flyktninger eller andre.

 

«Godhetsuka 2020»

Engang i året vil vi arrangere ei «godhetsuke». Det blir gjort som et fellesprosjektover hele landet. Godhetsuka 2020 blir dette året uke 22, dvs. 25.-29. mai.Tjenestene leveres i tidsrommet mellom 17:00 – 21.00. I forkant av denne uka erdet mulig å henvende seg til oss for å be om en håndsrekning.Corona-situasjonen begrenser handlingsrommet denne våren, men det er likeveloppdrag som det er mulig for oss å bistå med. Tjenestene leveres gratis og utennoen form for lønn eller kostnader. Det enkelte oppdragets varighet bør ikkeoverskride 4 timer for 2 personer.

 

Ukaarrangeres av menigheter i byen, men alle som vil kan være med og hjelpe andre ogvi skal finne oppdrag som passer til folk i alle aldre.

 

Tjenester

Vitilbyr følgende tjenester:

ryddingute, ulike typer vårarbeid i hagen, bortkjøring av avfall, hente- ogbringetjenester av varer, mv. Andre oppdrag vil bli vurdert løpende i tråd medkapasitet og smittevernregler.

 

Innmelding av oppdrag

Oppdragenekan meldes inn via telefon 477 84 970 (Godhet Elverum) eller via e-post: post@godhetelverum.no.

 

Medarbeidere

Desom har lyst til å være med å hjelpe kan henvende seg via telefon 47784 970 eller pr epost: post@godhetelverum.no. Alle oppdrag vil bligodt organisert med en ansvarlig oppdragsleder og det vil alltid være minst tomedarbeidere pr oppdrag.