Godhet Elverum

 

Godhet Elverum 30. mai til 3. juni 2022 – ett av mange steder i Norge

Pressekontakt:           Tore Bjørn Ringås      M:416 74 033

e-post:post@godhetelverum.no

Godhet Elverum er et samarbeid mellom ulike menigheter i Elverum – Den norske kirke, Frelsesarmeen, studentlaget, Metodistkirken, Normisjon og Pinsekirken - og har som formål å yte godhet til mennesker i byen. Målgruppa i år er personer som trenger hjelp til utendørs arbeid hjemme. Dette kan for eksempel være eldre,enslige forsørgere, flyktninger eller andre.

«Godhetsuka 2022»

En gang i året arrangerer vi ei «godhetsuke». Det blir gjort som et fellesprosjekt over hele landet. Godhetsuka 2022 blir dette året uke 22, dvs.30. mai til 3. juni 2022 juni.Tjenestene leveres i tidsrommet mellom 17:00 – 21.00. I forkant av denne uka er det mulig å henvende seg til oss for å be om en håndsrekning. Corona-situasjonen begrenser handlingsrommet også denne våren, men det er likevel oppdrag som det er mulig for oss å bistå med. Tjenestene leveres gratis og uten noen form for lønn eller kostnader. Det enkelte oppdragets varighet bør ikke overskride 4 timer, men kan noen ganger tas på to ettermiddager.

Uka arrangeres av menigheter i byen, men alle som vil kan være med og hjelpe andre, og vi skal finne oppdrag som passer til folk i alle aldre.

Tjenester

Vi tilbyr følgende tjenester:

Rydding ute, ulike typer vårarbeid i hagen, bortkjøring av avfall, hente- og bringetjenester av varer, mv. Andre oppdrag vil bli vurdert løpende i tråd med kapasitet og smittevernregler.

Innmelding av oppdrag

Oppdragene kan meldes inn via telefon 477 84 970 (Godhet Elverum) eller via e-post: post@godhetelverum.no.

Medarbeidere

De som har lyst til å være med å hjelpe kan henvende seg via telefon 47784 970 eller pr epost: post@godhetelverum.no. Alle oppdrag vil bli godt organisert med en ansvarlig oppdragsleder og det vil alltid være minst to medarbeidere pr oppdrag.