Forslag til godhet i en utfordrende korona tid

Forslag til godhet i en utfordrende korona tid

Spørsmål til samtale om Godhet:

- Hvem kan du ringe for å snakke om hvordan de har det under denne krisa?

- Hvem kan du oppmuntre med en melding?
- Hvem kan du be for? Hvem trenger særlig beskyttende bønn
- Hva får du fra Gud til andre? Så lenge det er byggende og oppmuntrende, del gjerne ut.
- Hvilke enkle godhetsgjerninger kan du gjøre mot andre?
- Hvem kan trenge at du handler mat til dem? Går ærend på apotek e.l.?
- Hvem trenger barnevakt på f.eks dagtid?
- Hvem kan du bestille blomster, middag o.l. til gjennom onlinebestilling fra Foodora, Interflora, pizzabakeren o.l.

- Hvem kan du kjøpe et bordspill til? Ark har ofte 50%
- Hvem liker å få en bok i postkassa eller på trammen
- Hva har du hjemme som du kan låne/gi ut?
- Hvem ville synes det var kjekt med et månedsabonnement på Netflix, Spotify, en avis e.l.
- Hvem av de som er enslige og er i karantene kan vi gi ekstra støtte?

Godhet i en utfordrende korona tid